Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sobestacnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)
Soběstačnost a její vývoj u jedince s poúrazovou demencí způsobenou těžkým traumatem mozku
 (Kristýna Kolínková)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hzveg/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Multimorbidita a jiné faktory ovlivňující soběstačnost seniorů
 (Emmanuela Fernandová)

2020, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r1g4r/ | Vnitřní lékařství / Vnitřní nemoci | Práce na příbuzné téma

Ekonomická soběstačnost malých obcí na konkrétním příkladu obce Řitka
 (Renáta Rumlová)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/fq7vc/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Lokální soběstačnost
 (Jaromír Hýbl)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ki852/ | Učitelství pro střední školy / Učitelství odborných předmětů pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Hodnocení vlivu vzdělání na soběstačnost a mobilitu seniorů
 (Bohumila Vejrážková)

2011, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kj3n7/ | Kinantropologie (čtyřleté) / Kinantropologie | Práce na příbuzné téma

Soběstačnost seniora diabetika v běžném denním životě
 (Irena Nohýlová)

2014, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/frcrx/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Práce na příbuzné téma

Vliv chirurgických výkonů plic na soběstačnost pacienta
 (Veronika Tauwinklová)

2011, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/s3701/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Využití pomůcek pro soběstačnost u dětí s dětskou mozkovou obrnou.
 (Stanislava KŘÍŽKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//tapuzr// | Specializace ve zdravotnictví / Ergoterapie | Práce na příbuzné téma

Soběstačnost seniorů v kontextu domácí péče
 (Aneta ŠUPKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ccgvhi// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Práce na příbuzné téma

Vliv nutrice na soběstačnost seniorů
 (Lenka RYDVALOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//dq84nk// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelská péče v interních oborech | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 28 prací)