Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sinice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Studie revitalizace malé vodní nádrže s ohledem na původní druhy ryb v MČ Brno - Medlánky
 (Vítězslav Urban)

2018, Bakalářská práce, Lesnická a dřevařská fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//289xo9// | Krajinářství / | Práce na příbuzné téma

Rekonstrukce a revitalizace rekreačního prostoru autokempu
 (Tereza Muchová)

2015, Bakalářská práce, Zahradnická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fyx7gs// | Zahradní a krajinářská architektura / Zahradní a krajinářské realizace | Práce na příbuzné téma

Revitalizace pravobřežního přítoku Bouřlivce od Domaslavic a měření jakosti vody vodního toku
 (Kateřina BRABCOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zbncyt// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Studie revitalizace potoka Čepel ve zvoleném úseku s vyhodnocením kvality vody
 (Lenka OPRCHALOVÁ)

2008, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

http://dspace.ujep.cz/dspace/handle/123456789/2340 | Ekologie a ochrana prostředí / | Práce na příbuzné téma

Problematika revitalizace Holáseckých jezer
 (Michaela Kourová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//0ie78e// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení revitalizace biocentra Pod Horkou - Prštice
 (Lucie Tichá)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//w25qnq// | Zemědělská specializace / Pozemkové úpravy a ochrana půdy | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení revitalizace biocentra - Vícemilické rybníky
 (Klára Burianová)

2017, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//068yw5// | Zemědělská specializace / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Studie revitalizace Šembery
 (Lenka JANHUBOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cvr07j// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Návrh revitalizace na vybraných úsecích vodního toku Klejnárka
 (Jan FIDLER)

2018, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//ciz5u9// | Ekologie a ochrana prostředí / Revitalizace krajiny | Práce na příbuzné téma

Posouzení kvality vody v řece Ostravici po zaústění odpadovodu z Biocelu Paskov a.s. do řeky Odry
 (Danka Bandolová)

2017, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120104 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)