Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Elektrické pole

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 11 prací)
Simulace elektrického pole a proudění směsi plynů v mikrovlnném pochodňovém výboji
 (Adam Obrusník)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j07px/ | Fyzika / | Práce na příbuzné téma

Vliv silného elektrického pole na strukturu polymerů ve vodných roztocích
 (Šárka DĚDIČOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//cct2ff// | Chemie / Chemie-Matematika se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Analýza elektrického pole v okolí HVDC vedení
 (Vojtěch SCHOLZ)

2018, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//ldr15q// | Elektrotechnika a informatika / Elektrotechnika a energetika | Práce na příbuzné téma

Vliv elektrického pole na rovnovážné koeficienty v systémech dvou nemísitelných vodných fází
 (Ondřej Dupal)

2018, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//p6wp2z// | Nano a mikrotechnologie v chemickém inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Adresování olejových kapek v mikrofluidním čipu pomocí Marangoniho jevu a elektrického pole
 (Jakub Tuček)

2017, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//7894uz// | Procesní inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

Experimental study of decanol droplets pattern formation in electric field
 (Dominik Švára)

2018, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//h9xtwt// | Procesní inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

Elektrické pole v látkovém prostředí ve středoškolské fyzice a v základním vysokoškolském kurzu
 (Martin TOMÁŠ)

2011, Disertační práce, Fakulta pedagogická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//aleczc// | Specializace v pedagogice / Teorie vzdělávání ve fyzice | Práce na příbuzné téma

Mathematical modeling of the rhythmic motion of conducting microdroplets in electric field
 (Rudolf Flittner)

2020, Disertační práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//1ccfzx// | Chemické a procesní inženýrství (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Mathematical modeling of separation of antibiotics in microfluidic reactors-separators driven by electric field
 (Karel Mařík)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//qfglt2// | Procesní inženýrství a informatika / | Práce na příbuzné téma

Teoretické modelování vlivu elektrického pole přenašečů elektronů ve fotosystému II na fluorescenční indukci chlorofylu
 (Barbora CHMELINOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//yo6vgu// | Fyzika / Molekulární biofyzika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 11 prací)