Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

gender

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 39 prací)
Aktivizační činnosti pro klienty v Domově pro seniory v Kynšperku nad Ohří
 (Eliška Chánová)

2017, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//gky2lk// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Práce na příbuzné téma

Nabídka pohybových činností pro předškolní děti v souladu s RVP PV
 (Veronika MĚSTECKÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//doyr1r// | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Možnosti vzdělávání a nabídka služeb pro podporu osobnostního rozvoje dětí s Downovým syndromem na Českobudějovicku.
 (Božena SUKDOLOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//m34efb// | Rehabilitace / Rehabilitační - psychosociální péče o postižené děti, dospělé a seniory | Práce na příbuzné téma

Volnočasové aktivity dětí a dospívajících. K možnostem podpory ze strany Informačního centra pro mládež.
 (Ivana Kocourková)

2018, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tiuvo/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

Nabídka sportovních činností pro volný čas v Jičíně
 (Kateřina KOBRLOVÁ)

2012, Diplomová práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//gf9qg1// | Vychovatelství / Pedagogika volného času | Práce na příbuzné téma

Aktivizace seniorů v domově pro seniory
 (Václava NEDOROSTOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//lbyysj// | Specializace v pedagogice / Sociálně pedagogická asistence KS + 2 sp. | Práce na příbuzné téma

Závislost na tabáku u dětí a mladistvých z institucionální výchovy a u dětí a mladistvých žijících v běžných rodinách
 (David Káčerik)

2018, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/hhx61/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

POHYBOVÁ AKTIVITA A SEDAVÉ CHOVÁNÍ U DĚTÍ MLADŠÍHO A STARŠÍHO ŠKOLNÍHO VĚKU NA ZŠ J. A. KOMENSKÉHO V PŘEROVĚ
 (Petra MASOPUSTOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta tělesné kultury / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//7t5n49// | Tělesná výchova a sport / tělesná výchova - učitelství anglického jazyka pro 2. stupeň základních škol | Práce na příbuzné téma

Motivace k učení a školní úspěšnost u žáků inklinujících k trémě a žáků-trémistů
 (Jitka Tenklová)

2017, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3kbp/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 39 prací)