Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Arabidopsis thaliana

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Global proteome analysis of temperature perception in Arabidopsis thaliana and its cross-talk with cytokinin signaling pathway at the proteome response level
 (Jan Skalák)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xwahp/ | Fyzika (čtyřleté) / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Význam glutathionu v hormonální regulaci odpovědi na stres u Arabidopsis thaliana
 (Martina Šlapáková)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//oip8oi// | Agrobiologie / Molekulární biologie a biotechnologie | Práce na příbuzné téma

Interakce auxinu a cytokininů v regulaci gravitropní odpovědi kořene Arabidopsis thaliana
 (Tomáš Prát)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uwgk5/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Analýza inducibilní exprese genů metabolismu cytokininů (CKX) u Arabidopsis thaliana
 (Zuzana TISOŇOVÁ)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//hc9nho// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Role cytokininů a auxinů v regulaci gravitropní odpovědi kořene u Arabidopsis thaliana
 (Tomáš Prát)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/xfelk/ | Biologie / Buněčná a molekulární diagnostika | Práce na příbuzné téma

Studium časoprostorových interakcí cytokininu a etylénu u Arabidopsis
 (Anna Alaxinová)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wfkpk/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Differential proteomics and phosphoproteomics of hormonal regulations in plants
 (Markéta Žďárská)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dhio8/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Vliv nanočástic siliky na smáčivost filmů a nanovláken z poly(etylen oxidu)
 (Michaela Brázdová)

2018, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ebi9qg// | Chemie a technologie materiálů / Materiálové inženýrství | Práce na příbuzné téma

Krystalizace etylen-vinyl acetátu (EVA)
 (Ondřej Mrhálek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//qlyvuw// | Chemie a technologie materiálů / Polymerní materiály a technologie | Práce na příbuzné téma

Reologická charakterizace poly(etylen tereftalátu) (PET)
 (Lenka Pelikánová)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//vulwkk// | Procesní inženýrství / Řízení jakosti | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)