Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dispersal

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
The influence of environmental variables and dispersal abilities on distribution of aquatic macroinvertebrate larvae in isolated spring fens
 (Vanda Rádková)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bxrpa/ | Biologie (čtyřleté) / Hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Dispersal, distribution and genetic diversity of Melampyrum subalpinum group
 (Jan CHLUMSKÝ)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4niva7// | Botanika / | Práce na příbuzné téma

Demography and Dispersal Ability of a Threatened Saproxylic Beetle: A Mark- Recapture Study of the Rosalia Longicorn (Rosalia alpina)
 (Lukáš DRAG)

2016, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4xx8l2// | Zoologie / | Práce na příbuzné téma

Can brief marking campaigns provide reliable dispersal estimates? A Nickerl´s Fritillary \kur{Melitaea aurelia,} Lepidoptera: Nymphalidae) case study
 (David NOVOTNÝ)

2015, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//dzcf2s// | Zoologie / | Práce na příbuzné téma

Population structure and dispersal of butterflies in tropical rain forests of Papua New Guinea
 (Petr VLAŠÁNEK)

2013, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xp4z4e// | Biologie / Entomologie | Práce na příbuzné téma

Demography and dispersal ability of the Alpine Longhorn Rosalia alpina (Coleoptera: Cerambycidae)
 (Lukáš DRAG)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//vxm3jy// | Zoologie / | Práce na příbuzné téma

Spatial aspects of seed dispersal and seedling recruitment in orchids
 (Tamara MALINOVÁ)

2009, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//aid21l// | Botanika / | Práce na příbuzné téma

Vliv disperze na strukturu společenstev vodních brouků (Coleoptera) izolovaných slatinišť
 (Tomáš Havlík)

2017, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/sd049/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Využití znalostí o rozšíření a nárocích významných taxonů makrozoobentosu, především řádu Ephemeroptera, pro hodnocení stavu tekoucích vod
 (Hana Janovská)

2017, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ony97/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující juvenilní rozptyl rákosníka velkého (Acrocephalus arundinaceus)
 (Petra Baslerová)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qvakn/ | Ekologická a evoluční biologie / Zoologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)