Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dnový sediment

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Abiotické a biotické podmínky v Chýnovské jeskyni a jejich ochrana.
 (Vojtěch LUTZ)

2012, Bakalářská práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//s9hdyu// | Zemědělství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv skladovacích podmínek na jakostní parametry medu
 (Radka VAŠÍČKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//u2vzqp// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Práce na příbuzné téma

Vliv typu zrajícího obalu na změny vybraných ukazatelů přírodního sýra holandského typu
 (Martina Špunarová)

2014, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sy8pcn// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Práce na příbuzné téma

Statistická analýza vývoje vybraných kvalitativních ukazatelů řeky Bíliny
 (Radka VLČKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//evc1gx// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení chemismu povrchové vody ve vybraných profilech vodního toku Porubka
 (Jarmila Postránecká)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115636 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení kvality vody a bahenních sedimentů na rybářském revíru Odra 2A/5 (Svinovské tůně) a ODRA 2A/6 (Rezávka Dolní)
 (Ivana Řezníčková)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92265 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Sediment budget in glacial and proglacial zones of polar regions
 (Jan Kavan)

2020, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gpesu/ | Fyzická geografie / | Práce na příbuzné téma

Combined approaches for evalution of sediment toxicity - chemical analyses, in vitro assays and in vivo biotests
 (Edita Mazurová)

2008, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ylt4l/ | Chemie (čtyřleté) / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma