Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Pedagogicko-psychologická, poradna

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Analýza kvalit a nedostatků v inkluzivních kompetencích pedagogů při vzdělávání žáků cizinců z pohledu odborných zaměstnanců pedagogicko-psychologických poraden
 (Marie Hanková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qqepu/ | Sociální politika a sociální práce / | Práce na příbuzné téma

Životní spokojenost a zvládání zátěže u pracovníků pedagogicko-psychologických poraden
 (Ivana KOŽUŠNÍKOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//bpsqe9// | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Zkušenost rodičů romských žáků s posouzením jejich dítěte v pedagogicko-psychologické poradně
 (Lenka SLÁMOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//azmt61// | Učitelství pro základní školy / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Spolupráce učitelů základní školy a pracovníků pedagogicko psychologické poradny při vzdělávání a výchově žáků se specifickými poruchami učení a poruchami chování
 (Sylva JECHOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4r81g2// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Práce na příbuzné téma

Pracovní skupina pro klienty s poruchami chování v pedagogicko-psychologické poradně
 (Pavla HÁJKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Cyrilometodějská teologická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//0bfeg3// | Pedagogika / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Dostupnost poradenských služeb pedagogicko–psychologických poraden v kraji Vysočina
 (Ivana Šebková)

2008, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lj6c8/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

Metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně v systému školské prevence
 (Tereza Kaufová)

2014, Diplomová práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//d5wsn7// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Hodnocení kvality služeb pedagogicko-psychologické poradny ve Vsetíně
 (Svatava MĚŘIČKOVÁ)

2010, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//pp33gg// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Speciální pedagog jako poradenský pracovník na základní škole při zdravotnickém zařízení
 (Gabriela PAVELKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//r389qc// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Profesní dráha výchovného poradce na základní škole
 (Monika Menšíková)

2016, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jxa4h/ | Pedagogika / Sociální pedagogika a poradenství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)