Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

prachová částice

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Polycyklické aromatické uhlovodíky jako markery environmentální zátěže
 (Kateřina Rosolová)

2017, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//x4qh40// | Forenzní analýza / | Práce na příbuzné téma

Polycyklické aromatické uhlovodíky - markery rizikových technologií při výrobě potravin
 (Pavlína Kotrbatá)

2018, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//myst20// | Potravinářská a biochemická technologie / | Práce na příbuzné téma

Polycyklické aromatické uhlovodíky v potravinových komoditách s častým výskytem v Systému rychlého varování pro potraviny a krmiva
 (Veronika Vondrášková)

2018, Diplomová práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//bpq5yh// | Chemie a analýza potravin / | Práce na příbuzné téma

Studium schopností mikroorganismů degradovat polycyklické aromatické uhlovodíky
 (Adéla Tomsová)

2015, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//ouxxce// | Potravinářská a biochemická technologie / | Práce na příbuzné téma

Hodnocení míry kontaminace ovzduší polycyklickými aromatickými uhlovodíky s využitím pasivního vzorkování
 (Radek Lhotka)

2017, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//8t9btn// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Analýza nitrovaných polycyklických aromatických uhlovodíků v atmosféře
 (Jiří Palát)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fh88b/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Problematika hodnocení mutagenity ve vzorcích kontaminovaných polycyklickými aromatickými uhlovodíky
 (Táňa BRZICOVÁ)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ts9vou// | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Mechanisms of action of toxic aromatic compounds in vitro.
 (Lenka Umannová)

2009, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pfn4y/ | Biologie (čtyřleté) / Fyziologie živočichů | Práce na příbuzné téma

Zdravotní rizika prachových částic v ostravsko - karvinské aglomeraci.
 (Drahoslava Zmijková)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127409 | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)