Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hornicka cinnost

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)
Hornická činnost na Karvinsku a její environmentální a sociální dopady
 (Denisa Kajánková)

2010, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/urnsj/ | Humanitní environmentalistika / Environmentální studia | Práce na příbuzné téma

Hornická činnost zobrazená v malířství, sochařství, hudbě a literatuře
 (Daniel Dujsík)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115181 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Hornická činnost OKD, a.s Dolu Paskov v.o.j. a její vliv na krajinný systém dotčených obcí
 (Jaroslava Bednářová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92816 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Důlní činnost z pohledu práva
 (Pavla Machová)

2012, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ak6wd/ | Právní specializace / Právní vztahy k nemovitostem | Práce na příbuzné téma

Hornická činnost OKD, a.s Dolu Paskov v.o.j. a její vliv na krajinný systém obce Staříč
 (Petra Konečná)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86621 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Povolování hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem
 (Anna EISOVÁ)

2018, Diplomová práce, Právnická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qqvflh// | Právo a právní věda / Právo | Práce na příbuzné téma

Problematika řešení střetů zájmů při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem u organizace CEMEX Sand, k.s. s důrazem na postavení účastníka řízení
 (Jaroslav Zámečník)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103063 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Rizikové faktory pracovních podmínek a manipulace s břemeny při hornické činnosti a činnosti prováděné hornickým způsobem na povrchu
 (Miroslava Štréblová)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98094 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Diskrepance v právech vlastníků nemovitých věcí dotčených hornickou činností.
 (Jiřina Ferenčíková)

2015, Diplomová práce, CEVRO Institut

https://is.vsci.cz/th/llxmj/ | Soukromoprávní studia / Obchodněprávní vztahy | Práce na příbuzné téma

Protispolečenská činnost páchaná na území Severočeské hnědouhelné pánve se zaměřením na bývalý okres Most
 (Lukáš Polan)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82852 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 26 prací)