Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mining activity

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Nakládání s těžebním odpadem po důlní činnosti v Kladenské uhelné pánvi
 (Tomáš Svatý)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137432 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Návrh na stanovení dobývacího prostoru a hornické činnosti na lomu Lešany
 (Martin Steklý)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129878 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Pokračování hornické činnosti kamenolomu Těškov v dobývacím prostoru Těškov - zahloubení lomu
 (Daniel Škach)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129992 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Deformace paleoreliéfu v dobývacím prostoru Dolu ČSM vlivem hornické činnosti
 (Hedviga Ježíková)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92313 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Návrh pravidel BOZP při těžební činnosti - těžba štěrkopísku z vody
 (Tomáš Fojtů)

2011, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//iwvf69// | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Analýza úrazovosti a nehodovosti při hornické činnosti na povrchu ve vybraném podniku
 (Kateřina Kučerová)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//sqljlk// | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Vzorkování odpadů po důlní činnosti
 (Pavlína Zaoralová)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137141 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Důlní činnost a likvidace těžbou postižených obcí v okrese Ústí nad Labem (1945 - 1995).
 (Kateřina KOVÁŘOVÁ)

2020, Diplomová práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//o98i4h// | Historické vědy / Historie (jednooborové) | Práce na příbuzné téma

Geomorfologické důsledky hornické činnosti v okolí Rožnova pod Radhoštěm
 (Adam CÉBE)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//wn7wv1// | Geografie / Geografie - Historie (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Vliv hornické činnosti na rozvoj cestovního ruchu v Moravskoslezském kraji
 (Veronika Kunzová)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86562 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)