Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Analýza

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Možnosti outsourcingu marketingových aktivit společnosti Bristolgroup Karlovy Vary
 (Miroslava TLUČHOŘOVÁ)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//53h26s// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Možnosti outsourcingu marketingových aktivit společnosti Bristolgroup Karlovy Vary
 (Miroslava TLUČHOŘOVÁ)

2013, Diplomová práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//53h26s// | Ekonomika a management / Obchodní podnikání | Theses on a related topic

Uživatelé služeb Armády spásy. Analýza uživatelů služby Azylový dům Centra sociálních služeb Bohuslava Bureše
 (Petra Čížková)

2016, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/v3st2/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Theses on a related topic

Analýza zvolené služby podniku
 (David Krayzel)

2020, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uh3qz/ | Podniková ekonomika a management / | Theses on a related topic

Analýza meziknihovní výpůjční služby v knihovně Třinec s přihlédnutím na službu Získej
 (Olga Maroszová)

2020, Bakalářská práce, Filozoficko-přírodovědecká fakulta v Opavě / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/dw0cg/ | Informační studia a knihovnictví / Knihovnictví | Theses on a related topic

Crowdfunding – obsahová analýza služby Kickstarter
 (Tomáš Janypka)

2013, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/t2aag/ | Informační studia a knihovnictví / | Theses on a related topic

Analýza nabízených služeb v příspěvkové organizaci Sociální služby Šternberk
 (Aneta Šestáková)

2016, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//j9ms1l// | Ekonomika a management / Management a ekonomika | Theses on a related topic

Analýza dostupnosti služeb veřejné správy pomocí služby Czech Point
 (Martina Potocká)

2016, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//glacl3// | Inženýrská informatika / Informační technologie v administrativě | Theses on a related topic

Aktuální problémy zasílatelských služeb a jejich analýza se zaměřením na KEB služby
 (Aneta Váňová)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/81709 | Ekonomika a management / Management | Theses on a related topic

Analýza vybrané veřejné služby poskytované obcí
 (Lucie Hamžová)

2019, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vkend/ | Veřejná ekonomika a správa / | Theses on a related topic