Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

PSI-NDH superkomplex

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 15 prací)
Studium molekulárních struktur metodami moderní elektronové mikroskopie
 (Matyáš Pinkas)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uppna/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Transmisní elektronová mikroskopie a její využití v patologii
 (Michaela TŘASKOVÁ)

2022, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//geaqzd// | Specializace ve zdravotnictví / Zdravotní laborant | Práce na příbuzné téma

Mikrostrukturní charakterizace slitin Mg-Zn technikami transmisní elektronové mikroskopie
 (Martin Němec)

2018, Disertační práce, České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id//p2kx15// | Elektrotechnika a informatika / | Práce na příbuzné téma

Studium denzních granul krevních destiček pomocí transmisní elektronové mikroskopie
 (Karolína Štrbová)

2019, Bakalářská práce, Fakulta potravinářské a biochemické technologie / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//2pt5jf// | Potravinářská a biochemická technologie / | Práce na příbuzné téma

Srovnávací studie elektronové mikroskopie a mikroskopie skenovací sondou a jejich využití ve fotosyntetickém výzkumu
 (Martina MATĚNOVÁ)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//uwdtyg// | Biofyzika / | Práce na příbuzné téma

Strukturní analýza proteinových komplexů fotosyntetického aparátu rostlin pomocí transmisní elektronové mikroskopie
 (Iveta KOZAROVÁ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//zzs8kf// | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Příprava, měření a určování struktur biomolekul metodami elektronové mikroskopie
 (Martina Zánová)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pwz7l/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Studium cyklického transportu elektronů kolem fotosystému I pomocí měřícího systému Dual-PAM-100
 (Lucie KORBELOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//v2w0lt// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Vliv intenzity světla na množství cytokininů v intaktních rostlinách Arabidopsis thaliana
 (Petra KOCMÁNKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//cik94l// | Biologie / Experimentální biologie | Práce na příbuzné téma

Vlivy vlnové délky a intenzity světla na magnetorecepci hmyzu - analýza recepčního mechanismu
 (Radek Netušil)

2014, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y8sxe/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 15 prací)