Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

med

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Bioindikace antropogenního zatížení prostředí chemickými polutanty (těžké kovy) s pomocí včel a jejich produktů (včelí med)
 (Václav KOS)

2008, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xhq617// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Ťažké kovy vo vodných ekosystémoch
 (Branislav Kuník)

2023, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//lpbcts// | Molekulární biologie a biotechnologie / | Práce na příbuzné téma

Rostlinná buňka a těžké kovy: způsoby příjmu, detoxifikace a vliv na buněčné struktury
 (Dominika Bačíková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8109 | Biologie / Systematická biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Stanovení kontaminace vod těžkými kovy ve vybrané lokalitě
 (Viktorie Daňková)

2021, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//o1md8f// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Med jako bioindikátor životního prostředí
 (Dagmar Šašinková)

2019, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//voyzko// | Chemie a technologie materiálů / Inženýrství ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Fyziologicky aktivní látky ovlivňující stresovou reakci rostlin na těžké kovy
 (Šárka Rečková)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eDi126 | Biologie / Aplikovaná biologie a ekologie | Práce na příbuzné téma

Jsou těžké kovy pro suchozemské stejnonožce zatěží? Demekologická studie z prostředí města Olomouce
 (Eliška Stofferová)

2009, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//o6xows// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba životního prostředí | Práce na příbuzné téma