Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

tert

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 17 prací)
Charakterizace TERT genů u zástupců čeledi Solanaceae
 (Petr Fajkus)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/p89z7/ | Ekologická a evoluční biologie / Učitelství biologie pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Syntéza intermediátů inhibitorů STAT3 odvozených od Sarcosine tert-butyl ester hydrochloridu
 (Matěj Marek)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB11339 | Chemie / Toxikologie a analýza škodlivin | Práce na příbuzné téma

Možnosti separace směsi tert-butyl(ethyl)ether + ethanol s využitím iontové kapaliny [EMIM][MeSO3]
 (Patrik Hanák)

2019, Diplomová práce, Fakulta chemicko-inženýrská / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//rh8vg0// | Analytická a fyzikální chemie / | Práce na příbuzné téma

Voltametrické stanovení syntetického antioxidantu 3,5-di-tert-butyl-4-hydroxytoluenu po nitraci
 (Jaroslav Kolouch)

2013, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//e0uvk2// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Evoluce telomer a telomerázy u rostlin
 (Petr Fajkus)

2019, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qowut/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Studium proteinových komplexů zajišťujících stabilitu rostlinného genomu
 (Lucie Najdekrová)

2016, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/faecd/ | Biochemie (čtyřleté) / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Detekce onkogenních mutací u karcinomu děložního hrdla pomocí metody “High Resolution Melting” (HRM)
 (Klára Rozehnalová)

2018, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/i3yan/ | Biologie / Lékařská genetika a molekulární diagnostika pro odborné pracovníky v laboratorních metodách | Práce na příbuzné téma

Telomerový chromatin v hypomethylovaných rostlinách Arabidopsis thaliana a Nicotiana tabacum
 (Romana Kačeriaková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lcmfb/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Telomerový chromatin v hypomethylovaných rostlinách Arabidopsis thaliana a Nicotiana tabacum
 (Romana Kačeriaková)

2016, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lcmfb/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Vývoj voltametrické metody stanovení antioxidantu 2-terc-butylfenolu
 (Jiří Mikšíček)

2016, Diplomová práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//copom3// | Chemické a procesní inženýrství / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 17 prací)