Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

elektromagneticke vlneni

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 16 prací)
Ochrana oka před škodlivými účinky vybraných složek elektromagnetického vlnění blízkých viditelné oblasti spektra
 (Irena Jungová)

2016, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c2aig/ | Specializace ve zdravotnictví / Optika a optometrie | Práce na příbuzné téma

Elektromagnetické vlnění - kolem nás
 (Jiří CHRÁSTEK)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//trujn2// | Fyzika / Učitelství Fyziky - Matematiky pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Měření intenzity vysokofrekvenčního elektromagnetického vlnění
 (Eduard STŘÍŽ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//8ur752// | Fyzika / Fyzika - Anglický jazyk a literatura (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Příčiny a následky elektromagnetické průzařnosti při ohřevech elektromagnetickou indukcí
 (Václav ŠTEFL)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//k0pgaa// | Aplikovaná elektrotechnika / | Práce na příbuzné téma

Určení vlivu elektromagnetického vlnění na lidský organismus a opatření pro jeho omezení
 (Josef Kročil)

2012, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/95445 | Elektrotechnika / Biomedicínský technik | Práce na příbuzné téma

Elektromagnetické stínění přístrojové skříně
 (Martin KOPAČKA)

2011, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//fart8g// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Práce na příbuzné téma

Počítačem podporované experimenty - vlnění
 (Patrik PEŠKA)

2010, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//f4e1hw// | Fyzika / Fyzika - Matematika (dvouoborové) | Práce na příbuzné téma

Studium interakce silikátů s elektromagnetickým vlněním
 (Eva Novotná)

2017, Bakalářská práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119549 | Materiálové inženýrství / Diagnostika materiálů | Práce na příbuzné téma

Měření parametrů elektromagnetického pole vyzařovaného zdravotnickými přístroji
 (Erik Staffa)

2010, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/dd35g/ | Fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Teorie elektromagnetického pole pro radiologické asistenty
 (Lucie PEŠKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//y6l7jt// | Specializace ve zdravotnictví / Radiologický asistent | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 16 prací)