Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

pracovní trh

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
"Personální politika zaměstnavatelů a rodinná politika Ministerstva práce a sociálních věcí podporující sladění pracovního a rodinného života"
 (Romana ŠNAJPERKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//moxljz// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Sladění rodinného a profesního života žen a mužů
 (Renáta Brožíčková)

2011, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/p1izt/ | Ekonomika a management / Marketingová komunikace | Práce na příbuzné téma

Rodinná politikav kontextu rovných příležitostí a sladění pracovního,soukromého a rodinného života
 (Kristýna Trojanová)

2015, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/50748 | Ekonomie a hospodářská správa / Hospodářská politika | Práce na příbuzné téma

Možnosti sladění pracovní a rodinné role zaměstnance ve společnosti Česká spořitelna, a. s.
 (Veronika MLČOUŠKOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fzlcpc// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující sladění rodinného a pracovního života rodičů osob s mentální retardací
 (Tereza Čechová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzfgk/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Flexibilní pracovní režimy jako nástroj harmonizace pracovního a rodinného života poradců občanských poraden v České republice
 (Radmila Koutková)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/cojwa/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Slaďování pracovního a rodinného života z perspektivy mužů
 (Eva Hrabalová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vh3ut/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Slaďování rodinného a pracovního života sociálních pracovníků v nestátních neziskových organizacích
 (Marcela Navrátilová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gm0nf/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Harmonizace pracovního a rodinného života žen na manažerských pozicích
 (Romana Selingerová)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/pfib5/ | Sociální politika a sociální práce / Veřejná politika a lidské zdroje | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující sladění rodinného a pracovního života rodičů osob s mentální retardací
 (Tereza Čechová)

2014, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vzfgk/ | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)