Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Kovový komplex

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Senzorová pole pro detekci a stanovení anorganických aniontů
 (Michal Šídlo)

2021, Rigorózní práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/l9c7w/ | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Analýza anorganických látek plynovou chromatografií - stanovení dusičnanů ve vínech
 (David PLECH)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//vaq8k2// | Chemie / Analytická chemie | Práce na příbuzné téma

Odstraňování anorganických aniontů z pitné vody
 (Petra Chudobová)

2013, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//6j7btp// | Ekologie a ochrana životního prostředí / Management ochrany životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Krátkodobá predikce spotřeby elektřiny s využitím umělé neuronové sítě
 (Daniel Pešek)

2020, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/dcyo3/ | Aplikovaná informatika / | Práce na příbuzné téma

Umělé neuronové sítě a jejich využití pro klasifikační úlohy
 (Michal Náhlík)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/tnkfj/ | Informatika / Aplikovaná informatika | Práce na příbuzné téma

Časoprostorové predikční modelování pandemie COVID-19 užitím umělé neuronové sítě
 (Martin KUKRÁL)

2023, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//3jeukf// | Geoinformatika a kartografie / | Práce na příbuzné téma

Umělé neuronové sítě jako přístup k extrakci plodového elektrokardiogramu a detekci R-kmitů
 (Silvie Kovalová)

2022, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/147404 | Biomedicínské inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Podpora diagnostiky nemocí pohybového aparátu pomocí umělé neuronové sítě
 (Zdeněk Novotný)

2020, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//buuvwk// | Informační technologie / | Práce na příbuzné téma

Realizace soft senzoru v PLC pomocí umělé neuronové sítě
 (Tomáš Hort)

2022, Diplomová práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//234tqa// | Automatické řízení / | Práce na příbuzné téma

Umělé neuronové sítě pro rozpoznávání odhalených postav
 (Tomáš Kopecký)

2022, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ky2s2h// | Inženýrská informatika / Informační technologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)