Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

reverzni osmoza

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Zařízení na úpravu vody - Reverzní osmóza
 (Matěj HÁJEK)

2014, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//dfjnvm// | Strojírenství / Konstrukce průmyslové techniky | Práce na příbuzné téma

Využití reverzní osmózy s in vitro detekcí v analýze estrogenních látek v povrchových vodách
 (Kristýna Jánová)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jmo7n/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Využití reverzní osmózy pro průmyslovou výrobu demineralizované vody
 (Pavel PETRILÁK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//t4rwh0// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Pilotní ověření použití reverzní osmózy pro čištění skládkových vod
 (Antonín Bervic)

2015, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//o0zivw// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Nové přístupy hodnocení endokrinních disruptorů v kontaminovaných vodách
 (Chimi Wangmo)

2021, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/egd5u/ | Životní prostředí a zdraví / Environmentální chemie a toxikologie | Práce na příbuzné téma

Využití membránových separací při čištění odpadních vod z povrchových úprav kovů
 (Jan Kroupa)

2011, Bakalářská práce, Fakulta chemicko-technologická / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//xve48s// | Chemie a technická chemie / | Práce na příbuzné téma

Posouzení využití membránových procesů v podmínkách farmaceutické firmy
 (Vojtěch Červenka)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115661 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Návrh nové technologie ČOV v keramickém závodě Ideal Standard s.r.o. Teplice.
 (Jiří Jiřička)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/116926 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Zvýšení efektivity vodního hospodářství v průmyslovém podniku
 (Radim Kobsa)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137165 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Vliv kombinace sladů a vybraných látek na finální kvalitu nízkostupňového piva
 (Jana Caltová)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//zbef1k// | Chemie a technologie potravin / Jakost a zdravotní nezávadnost potravin | Práce na příbuzné téma