Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

vývinové poruchy učenia

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Hra a tvorivosť ako súčasť výchovy intaktných žiakov a žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v školskom klube detí
 (Eva Veber)

2012, Diplomová práce, Univerzita Jana Amose Komenského Praha

http://theses.cz/id//zs7t2t// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - učitelství | Práce na příbuzné téma

Analýza procesu integrácie žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami v Žilinskom kraji
 (Alena Franková)

2007, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qfwqf/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Edukace žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami a jejich integrace na základní školu uplatňující koncept alternativního vzdělávacího programu Začít spolu
 (Hana Krčálová)

2009, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/mh6nw/ | Učitelství pro základní školy (pětileté) / Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

Připravenost pedagogů pro práci s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami
 (Zuzana Plzenská)

2016, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//el7opy// | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Analýza prístupov k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia z pohľadu učiteľov v Slovenskej republike
 (Alena Franková)

2014, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bs9bv/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Práce na příbuzné téma

Šikanovanie, možnosti terapeutickej a sociálnej podpory.
 (Veronika Kočanová)

2013, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/kcfg9/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

Analýza prístupov k inkluzívnemu vzdelávaniu žiakov s vývinovými poruchami učenia z pohľadu učiteľov v Slovenskej republike
 (Alena Franková)

2014, Disertační práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/bs9bv/ | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika (tříleté) | Práce na příbuzné téma