Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

komunikace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)
Komunikace rodičů s dětmi s narušenou komunikační schopností - koktavostí
 (Adéla Rezková)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/am2rm/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Možnosti podpory dětí s narušenou komunikační schopností s odkladem školní docházky z pohledu rodičů a pedagogů
 (Petra Klašková)

2015, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jdrof/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Spolupráce MŠ a logopeda při práci s dítětem s narušenou komunikační schopností
 (Nikol Kokrdová)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB12288 | Specializace v pedagogice / Učitelství pro mateřské školy | Práce na příbuzné téma

Současný systém spolupráce mateřských škol s pedagogicko - psychologickými poradnami při posuzování školní zralosti a připravenosti dětí s narušenou komunikační schopností
 (Zuzana JUŘICOVÁ)

2020, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//5ux80l// | Speciální pedagogika / Speciální pedagogika - poradenství | Práce na příbuzné téma

Podpora individuálního plánování s klienty s narušenou komunikační schopností v nízkoprahovém zařízení pro děti mládež.
 (Anna VLČKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//0k52ql// | Specializace v pedagogice / Sociální pedagogika | Práce na příbuzné téma

Úroveň grafomotoriky dětí s narušenou komunikační schopností v předškolním věku
 (Iveta Prágrová)

2016, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jaffk/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Rozvoj fonologických schopností u dětí s narušenou komunikační schopností předškolního věku
 (Lucie Veinertová)

2017, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rflma/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Analýza komunikačních dovedností u dětí s narušenou komunikační schopností v pragmatické rovině jazyka
 (Kateřina Lukáčová)

2017, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jixl4/ | Speciální pedagogika / | Práce na příbuzné téma

Podpůrná opatření při narušení schopnosti zletilého právně jednat
 (Michaela VALENTOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//uim83d// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 24 prací)