Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ženský organismus

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Odezva organismu ženy na pobyt v protichemických ochranných oděvech
 (Natálie Koloničná)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110007 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Využití termokamery při zátěžových testech v protichemických ochranných oděvech.
 (Jiří Mareš)

2014, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105201 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Užitné vlastnosti protichemických oděvů
 (Jakub Hambálek)

2008, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69547 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Posouzení servisní náročnosti protichemických oděvů v užívání jednotek HZS ČR
 (Ondřej Prokeš)

2010, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/79309 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Odezva organismu ženy na pobyt v protichemických ochranných oděvech
 (Natálie Koloničná)

2015, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110007 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Řízení výšky hladiny demineralizované vody pro klimatickou komoru
 (Lukáš ČAPEK)

2013, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechnická / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//0gl85o// | Elektrotechnika a informatika / Elektronika a telekomunikace | Práce na příbuzné téma

Sběr a vizualizace parametrů chladící kapaliny klimatické komory
 (Martin Honsárek)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//qoeirm// | Elektrotechnika a informatika / Počítačové systémy | Práce na příbuzné téma

Vliv tepelné zátěže na základní ukazatele kvality u vybraných potravinářských olejů
 (Iva BARTÍKOVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta technologická / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//2waxbg// | Chemie a technologie potravin / Technologie, hygiena a ekonomika výroby potravin | Práce na příbuzné téma