Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

nadorovy supresor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Nádorový supresor protein p53 a jeho význam při regulaci buněčné homeostázy
 (Jan Coufal)

2009, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/geqoy/ | Biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Studium miR-215 jako nádorového supresoru u kolorektálního karcinomu
 (Dominika Brchnelová)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/wfv4o/ | Biochemie / Analytická biochemie | Práce na příbuzné téma

Regulace aktivity nádorového supresoru p53 syntetickými inhibitory CDK
 (Kateřina Growková)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ymdbj/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Vliv izoforem p63 na chemosensitivitu nádorových buněk
 (Pavlína Mrhálková)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/gskda/ | Biochemie / | Práce na příbuzné téma

Rodina Myb: onkoproteiny nebo nádorové supresory?
 (Petr Janás)

2019, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u4x5i/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Regulace exprese a funkce nádorového supresoru miR-34a u buněk s inaktivní formou TP53
 (Michal Kubík)

2019, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/npzz8/ | Experimentální biologie / Speciální biologie | Práce na příbuzné téma

Charakteristika vazby nádorových supresorů na strukturní motivy DNA
 (Gabriela Bučeková)

2020, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oa5xe/ | Biochemie / Genomika a proteomika | Práce na příbuzné téma

Analýza mutantů nádorového supresoru p53
 (Johana Plch)

2015, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/qmkln/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

Interakce nádorových supresorů rodiny p53 a mutantních forem proteinu p53 s DNA
 (Vlastimil Tichý)

2014, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vhdvb/ | Biologie (čtyřleté) / Molekulární a buněčná biologie | Práce na příbuzné téma

Buněčné signální dráhy regulující aktivitu nádorového supresoru p53
 (Jan Hýl)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lfwq4/ | Experimentální biologie / Molekulární biologie a genetika | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)