Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

odstranovani odpadu

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Analýza skladby gastronomického odpadu v Jihomoravském kraji a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
 (Hana Rosendorfská)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//h80s8c// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Porovnání jednotlivých postupů odstraňování odpadu
 (Kateřina RÁCOVÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//jpcpfv// | Inženýrská ekologie / Ochrana životního prostředí v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Plasty jako součást komunálního odpadu
 (Petr KUČAVA)

2017, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//umr7wy// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Analýza skladby gastronomického odpadu ve vybraných provozovnách aglomerace Brna a možnosti jeho využití pro výrobu bioplynu
 (Jakub Grund)

2018, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//fv0hgu// | Technologie odpadů / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Porovnání technologických a ekonomických aspektů spalování a skládkování komunálního odpadu
 (František ŠLAPÁK)

2010, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//15k4i4// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Odstraňování tuhého komunálního odpadu spalováním - technické a enviromentální aspekty spalovny Termizo Liberec
 (Kateřina VANÍČKOVÁ)

2015, Diplomová práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//f70pu7// | Ekologie a ochrana prostředí / Odpadové hospodářství | Práce na příbuzné téma

Místní poplatky za svoz komunálního odpadu, jejich účel a využití
 (Marie KAPICOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//9vrdx9// | Ekonomika a management / Účetnictví a finanční řízení podniku | Práce na příbuzné téma

Odstraňování odpadů ze zdravotnicví se zaměřením na onkologické odpady
 (Markéta ZAVŘELOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//40898e// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Posouzení a ekonomické zhodnocení třídění odpadu v ČR a v zemích EU
 (Kateřina Kašáková)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74500 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Provozní řád využívání odpadu, včetně ekonomického zhodnocení na čistírně odpadních vod.
 (Vladimír Ulma)

2010, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//g6xlr8// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)