Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

csm colliery

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza geologických podmínek horninového masivu spodních sušských vrstev v ochranném pilíři jam závodu sever Dolu ČSM
 (Lucie Georgiovská)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92528 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Plán přípravy porubu č. 332 205 Dolu ČSM Sever
 (Radek Czyž)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98467 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Otvírka, příprava a dobývání 37. sloje v 0. kře na Závodě Důl ČSM, lokalita Sever
 (Radek Czyž)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107951 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Využití odpadního tepla z centrální klimatizace na dole ČSM Stonava
 (Daniel Baselides)

2011, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/88451 | Strojírenství / Provoz a řízení v energetice | Práce na příbuzné téma

Příprava porubního bloku č. 300 404 ohroženého samovznícením na dole ČSM
 (Ľuboslav Pomothy)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82196 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Technologie vybavení porubu 320 209 ve 32. sloji 2. kry mezi 4. a 5. patrem na závodě Sever Dolu ČSM ve Stonavě
 (Marian Böhm)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82356 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma