Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

dul paskov

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Konektivita hornické krajiny na příkladu brouků z čeledi mrchožroutovití (Silphidae) na území dobývacího prostoru Dolu Paskov
 (Kristýna Chvostková)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115193 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Důl Paskov a jeho turistické využití
 (Tomáš Mládenka)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103503 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Ekologicko-faunistická charakteristika vybraných čeledí motýlů (Lepidoptera) hornické krajiny (Důl Paskov)
 (Pavlína Laryszová)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92295 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Ekologicko-faunistická charakteristika rovnokřídlého hmyzu (Orthoptera) hornické krajiny (Důl Paskov)
 (Jaromír Juříček)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108271 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Posouzení jednotlivých způsobů prevence průtrží uhlí a plynů při dobývání porubů na závodě Důl Paskov
 (Lukáš Frýdl)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108121 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Střevlíkovití brouci (Carabidae) hornické krajiny (Důl Paskov)
 (Iveta Frömlová)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103621 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Efektivita dobývání zbytkové plochy ve 112. sloji závodu Důl Paskov
 (Jan Mitka)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108189 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Porovnání a ekonomické zhodnocení různých způsobů rozjezdu porubů v podmínkách Dolu Paskov
 (Radim Hruzík)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108206 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Optimalizace větrní sítě Dolu Paskov
 (Ondřej Masný)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103608 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv vypouštěných důlních vod z Dolu Paskov na kvalitu povrchových vod Olešné a Ondřejnice
 (Petra Bystrzycká)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98251 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)