Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mine paskov

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 20 prací)
Konektivita hornické krajiny na příkladu brouků z čeledi mrchožroutovití (Silphidae) na území dobývacího prostoru Dolu Paskov
 (Kristýna Chvostková)

2016, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115193 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Vliv vypouštěných důlních vod z Dolu Paskov na kvalitu povrchových vod Olešné a Ondřejnice
 (Petra Bystrzycká)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98251 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Porovnání a ekonomické zhodnocení různých způsobů rozjezdu porubů v podmínkách Dolu Paskov
 (Radim Hruzík)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108206 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh přípravy a dobývání porubního bloku č. 059 607 v jižní části sloje 059 od roviny překopu č. 2347/1 dobývacího prostoru Dolu Paskov
 (Petr Stachel)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103563 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Elektrifikace porubu na dole Paskov
 (Jiří Čmiel)

2015, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108925 | Elektrotechnika / Elektroenergetika | Práce na příbuzné téma

Návrh přípravy a dobývání porubu č.121 761/1 Dolu Paskov, závod Staříč, OKD, a.s.
 (Mario Pechal)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98256 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Zpevňování horského masívu pomocí technologie svorníkové výztuže v podmínkách Dolu Paskov, OKD, a.s.
 (Lucie Martínková)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92038 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Efektivita dobývání zbytkové plochy ve 112. sloji závodu Důl Paskov
 (Jan Mitka)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108189 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Důl Paskov a jeho turistické využití
 (Tomáš Mládenka)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103503 | Geologické inženýrství / Geovědní a montánní turismus | Práce na příbuzné téma

Návrh přípravy porubních bloků ve vymezené oblasti sloje 065 (18) v 1.důlním poli dobývacího prostoru Staříč OKD, a.s., Dolu Paskov.
 (Kamil Šimeček)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74649 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 20 prací)