Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

plant north

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Řešení technologických a konstrukčních opatření vedoucích k eliminaci prostojů a zvýšení výroby na spékárnách Sever a Jih v ArcelorMittal Ostrava a.s.
 (Petr Havlásek)

2011, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/87773 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Technologie vybavení porubu 320 209 ve 32. sloji 2. kry mezi 4. a 5. patrem na závodě Sever Dolu ČSM ve Stonavě
 (Marian Böhm)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82356 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Plán přípravy a dobý vání porubu č. 400 002 na lokalitě Sever Dolu ČSM, Stonava
 (Jozef Pohrom)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98009 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Otvírka a příprava porubu 400 006 ve 40. sloji v 0. kře na Závodě Důl ČSM, lokalita Sever
 (Igor Wacławik)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108301 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma