Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

quarry

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Hydrotermální mineralizace v lomu u Nemojova (pelhřimovský rudní revír)
 (Simona Sajdáková)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/re2mg/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Horninové prostředí velkolomu Mokrá a jeho využití při výuce neživé přírody
 (Petra Zahradníčková)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/v9jha/ | Učitelství pro základní školy / Učitelství zeměpisu pro základní školy Učitelství přírodopisu pro základní školy | Práce na příbuzné téma

Návrh otvírky lomu Družba z lomu Marie
 (Josef Odvody)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97742 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Rekultivační a sanační práce na výsypkách lomu ČSA
 (Dagmar Kameníková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86618 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Kamenolom Slapy u Tábora - změna POPD - zahloubení lomu o dvě etáže - studie
 (Pavel Klimeš)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86720 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Kamenolom Ruprechtice - otvírka a zpřístupnění jámového lomu Wágner I.
 (Vladimír Patočka)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103183 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Hydrotermální alterace devonských vápenců v lomu Mokrá
 (Václav Páviš)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/u9yz0/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

Hydrotermální procesy v lomu Mirošov
 (Kamila Bartoňová)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/lgiun/ | Geologie / Geologie aplikovaná a environmentální | Práce na příbuzné téma

Drysický lom - geografický pohled a perspektivy jeho využití
 (Vít Malovec)

2020, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zp428/ | Specializace v pedagogice / Zeměpis se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Konodonti a izotopová stratigrafie uhlíku vybraného úseku svrchního famenu v Mramorovém lomu u Křtin
 (Markéta Tkadlecová)

2018, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/oezqn/ | Geologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)