Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

zavod sever

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 18 prací)
Litologické složení a tektonická stavba spodních sušských a sedlových vrstev a jejich možný vliv na napěťový a deformační stav v ochranném pilíři jam závodu Sever Dolu ČSM
 (Lucie Georgiovská)

2014, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103262 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Analýza geologických podmínek horninového masivu spodních sušských vrstev v ochranném pilíři jam závodu sever Dolu ČSM
 (Lucie Georgiovská)

2012, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92528 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Prováděcí projekt pro ražbu chodby č. 292 240/1 na lokalitě Sever Důlního závodu 2 s využitím samostatné svorníkové výztuže.
 (Robert Niemiec)

2018, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129934 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Plán přípravy a dobý vání porubu č. 400 002 na lokalitě Sever Dolu ČSM, Stonava
 (Jozef Pohrom)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98009 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh komplexního řešení stavby „Sanace spojovací koleje ČSM sever – ČSM jih“
 (Ondřej Halfar)

2017, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129222 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Technologie vybavení porubu 320 209 ve 32. sloji 2. kry mezi 4. a 5. patrem na závodě Sever Dolu ČSM ve Stonavě
 (Marian Böhm)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82356 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Otvírka, příprava a dobývání 37. sloje v 0. kře na Závodě Důl ČSM, lokalita Sever
 (Radek Czyž)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107951 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Otvírka a příprava porubu 400 006 ve 40. sloji v 0. kře na Závodě Důl ČSM, lokalita Sever
 (Igor Wacławik)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108301 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Příprava porubu 371002 na Závodě Důl ČSM, lokalita Sever
 (Lukáš Körmendy)

2015, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/108438 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Výzkum vlivů dobývací metody chodba - pilíř na povrch Dolu ČSM.
 (Robert Vochta)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112270 | Geodézie a kartografie / Důlní měřictví a geodezie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 18 prací)