Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Energetika

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Možnosti nakládání s VEP
 (Jaroslav Dvořák)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115529 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Využití vedlejších energetických produktů po spalování
 (Michal Dostál)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129845 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Ověření možností využití produktů po spalování v podmínkách United Energy Komořany, a.s.
 (Tomáš Gýna)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74302 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Možnosti stabilizace popílku jako produktu po spalování nebezpečných a komunálních odpadů
 (Petr Lejsal)

2015, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109132 | Procesní inženýrství / Chemické a fyzikální metody zkoušení materiálu | Práce na příbuzné téma

Ekonomické využití popílku z teplárny United Energy Komořany
 (Jiří Tauchmann)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92045 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití vedlejších energetických produktů k sorpci fosforu
 (Jiří Rajnošek)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74644 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Využití vedlejších energetických produktů jako náhrada stavebních nerostných surovin.
 (Michal Kabát)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75914 | Nerostné suroviny / Využívání zdrojů stavebních nerostných surovin | Práce na příbuzné téma

Využití popílku při výrobě pěstebních substrátů
 (Petra Mikulcová)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115747 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma