Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

Životní prostředí

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

Jihomoravský kraj - kraj bez plastů
 (Monika Hemzová)

2020, Bakalářská práce, Fakulta regionálního rozvoje a mezinárodních studií / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//cdkxt4// | Regionální rozvoj / Socioekonomický a environmentální rozvoj regionu | Theses on a related topic

Účinnost ochrany životního prostředí - Ústecký kraj
 (Michaela Brůžová)

2012, Diplomová práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/yhbax/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Theses on a related topic

Poplatek za skládkování a jeho plánované navyšování - případová studie pro vybraný kraj
 (Lenka Pechová)

2016, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/m3ob5/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Efektivnost projektů OP ŽP - případová studie pro vybraný kraj
 (Jana Hlávková)

2012, Bakalářská práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/zy2cn/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Theses on a related topic

Analýza projektů předložených v Pardubickém kraji v rámci Operačního programu Životní prostředí v programovacím období 2007 - 2013
 (Alexandr Mikuláš)

2019, Diplomová práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.ambis.cz/th/jr9ia/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Theses on a related topic

Stanovení indikátorů udržitelného cestovního ruchu v CHKO Kokořínsko - Máchův kraj
 (Daniela Zádová)

2018, Diplomová práce, Vysoká škola hotelová v Praze

https://is.vsh.cz/th/qlszo/ | Gastronomie, hotelnictví a turismus / Management destinace cestovního ruchu | Theses on a related topic

Podpora obnovitelných zdrojů energie v rámci Operačního programu Životní prostředí se zaměřením na Jihomoravský kraj
 (Erika HUTYROVÁ)

2011, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//t4nuou// | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Theses on a related topic

Posouzení vlivu ukládání aglomerátu do vnitřních výsypek na životní prostředí v zájmové oblasti Most-Komořany
 (Aleš Kraj)

2013, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/97765 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Theses on a related topic