Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

arsen

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Podnikatelský plán na prodej pyrolýzních jednotek zpracovávající čistírenský kal
 (Štěpán Havlín)

2023, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

https://vskp.vse.cz/eid/90134 | Podniková ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Karbonizovaný čistírenský kal a jeho vliv na vybrané půdní parametry
 (Kateřina Mikulcová)

2023, Bakalářská práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//h4794m// | Agroekologie / | Práce na příbuzné téma

Removal of antibiotic resistance genes from sewage sludge under the conditions of pasteurization
 (Jan Havlík)

2023, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//rqkdmc// | Technologie vody / | Práce na příbuzné téma

Comparison of the mesophilic, thermophilic and temperature-phased anaerobic digestion of sewage sludge
 (Iryna Lanko)

2021, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//8suivc// | Chemie a technologie ochrany životního prostředí (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

Modern Methods for Material and Energy Recovery from Sewage Sludge
 (Jaroslav Moško)

2022, Disertační práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//8fanrb// | Chemie a technologie paliv a prostředí (čtyřleté) / | Práce na příbuzné téma

The effect of temperature on the removal of antibiotic-resistant bacteria and antibiotic resistance genes in anaerobic digestion of sewage sludge
 (Christof Uisk)

2021, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická v Praze

http://theses.cz/id//j8g416// | Environmental technology and Engineering / | Práce na příbuzné téma

Fluidised-bed combustion of dry stabilized sewage sludge
 (Jaroslav Moško)

2016, Diplomová práce, Fakulta technologie ochrany prostředí / Vysoká škola chemicko-technologická

http://theses.cz/id//d3g41h// | Technologie pro ochranu životního prostředí / | Práce na příbuzné téma

Analýza obsahu vybraných léčiv v čistírenských kalech a posouzení možnosti materiálové transformace čistírenských kalů
 (Anna Šebková)

2019, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vwibch// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Bioakumulace arsenu z kompostovaného průmyslového kalu
 (Markéta Svobodová)

2011, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fgol1/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Možnosti snížení rizikovosti arsenu v problematických kalech
 (Blanka Maňáková)

2011, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/eryty/ | Chemie / Chemie životního prostředí | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)