Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

hygienic limits

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Simulace pokrytí a analýza hygienických limitů kampusové 4G/5G sítě
 (Tomáš Lassák)

2021, Bakalářská práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//rvfc5n// | Informační a komunikační technologie / Telekomunikační technika | Práce na příbuzné téma

Návrh monitorování a řízení havarijních funkcí technického zařízení u rizikového provozu s nebezpečím překročení hygienických a zdravotních limitů škodlivin
 (Martin POKORNÝ)

2008, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//ftegaj// | Inženýrská informatika / Bezpečnostní technologie, systémy a management | Práce na příbuzné téma

Analýza rizik při hornické činnosti v kamenolomu Mladovice
 (Jaroslav Pechar)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82240 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma