Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

statutory city of ostrava

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)
Měření rychlosti automatizovanými technickými prostředky ve Statutárním městě Ostrava - snaha o zvýšení bezpečnosti na silnicích nebo obecních rozpočtů?
 (Magdaléna Niemczyková)

2021, Bakalářská práce, Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné / Slezská univerzita v Opavě

https://is.slu.cz/th/tnm6q/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení kvality vybraných správních služeb Magistrátu statutárního města Ostrava
 (Petra Friedrichová)

2022, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/146452 | Veřejná ekonomika a správa / | Práce na příbuzné téma

Analýza výsledků komunálních voleb v městském obvodu statutárního města Ostrava - Petřkovice v letech 2010 - 2014.
 (Jana FITZKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//8bqfei// | Specializace v pedagogice / Občanská výchova se zaměřením na vzdělávání - Český jazyk se zaměřením na vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Nemovitý majetek, jeho nabývání a hospodaření ve statutárním městě Ostrava, městském obvodu Moravská Ostrava a Přívoz.
 (Jana Babuláková)

2011, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92502 | Nerostné suroviny / Komerční inženýrství v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Psychosociální charakteristiky osvojitelů dětí na území statutárního města Ostrava
 (Sabina Řádková)

2021, Bakalářská práce, Vysoká škola PRIGO, z.ú. / Vysoká škola PRIGO, z.ú.

http://theses.cz/id//vrknce// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Možnosti sociální práce s rodinou v ubytovnách ve Statutárním městě Ostrava
 (Lucie KRÁTKÁ)

2020, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//xd0mfo// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení přínosu komunitního plánování sociálních služeb ve Statutárním městě Ostrava
 (Jana DRAŽNÁ)

2013, Bakalářská práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//c366ab// | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce | Práce na příbuzné téma

Potřeby rodin s dětmi žijícími na ubytovnách na území Statutárního města Ostrava v oblasti bydlení
 (Richard PALATÝ)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//6zkn6r// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Práce na příbuzné téma

Potřeby rodin s dětmi žijícími na ubytovnách na území Statutárního města Ostrava v oblasti bydlení.
 (Monika OTTOVÁ)

2016, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//wiix4h// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Práce na příbuzné téma

Hospodaření městských obvodů ve vztahu k hospodaření statutárního města Ostrava
 (Adam Roško)

2014, Bakalářská práce, Ekonomická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/105940 | Hospodářská politika a správa / Veřejná ekonomika a správa | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 23 prací)