Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

Rozvoj obce

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza rozpočtového procesu územního samosprávného celku-Statutárního města Chomutova
 (Romana Matějková)

2008, Bakalářská práce, Vysoká škola finanční a správní

https://is.vsfs.cz/th/pnc1p/ | Hospodářská politika a správa / Veřejná správa | Práce na příbuzné téma

Dlouhodobé plánování obcí
 (Martin Hudec)

2017, Diplomová práce, Ekonomicko-správní fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/fy1u6/ | Hospodářská politika a správa / Regionální rozvoj a správa | Práce na příbuzné téma

Studie proveditelnosti investičního záměru; Feasibility study of the
 (Iveta Ryčlová)

2015, Diplomová práce, Masarykův ústav vyšších studií / České vysoké učení technické v Praze

http://theses.cz/id/w19cac/ | Řízení rozvojových projektů / Projektové řízení inovací v podniku | Práce na příbuzné téma

Investicni rozhodovani v oblasti ICT
 (Miloslav Náprstek)

2014, Diplomová práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/45326 | Aplikovaná informatika / Informační systémy a technologie | Práce na příbuzné téma

Plán odezvy orgánů obce Vacenovice na vznik mimořádné události
 (Marika Grufíková)

2017, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118601 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní plánování | Práce na příbuzné téma

Plán odezvy orgánů obce Louka na vznik mimořádných událostí
 (Marek Vašica)

2018, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//edyg45// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Obsah a postup zpracování krizové dokumentace obce - nezbytná součást přípravy obce na řešení mimořádných událostí a krizových situací.
 (Lenka ŠTĚCHOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//829kom// | Ochrana obyvatelstva / Ochrana obyvatelstva se zaměřením na CBRNE | Práce na příbuzné téma

Hrozby a rizika na úrovni obce a jejich eliminace
 (Lucie Tománková)

2015, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//0wi1oz// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Připravenost obce Ostrožská Lhota na mimořádné události
 (Hana Havlíková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//zgjclb// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Finanční aspekty hospodaření obce Velké Popovice v kontextu financování jejího rozvoje.
 (Marina Malyševa)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77735 | Ekonomie a hospodářská správa / Veřejná správa a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma