Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ekotoxicita

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)
Endokrinní toxicita a ekotoxicita sinic a dalších agens ve vodním prostředí
 (Eliška Sychrová)

2017, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jadtv/ | Biologie (čtyřleté) / Ekotoxikologie | Práce na příbuzné téma

Kritické srovnání testů ekotoxicity používaných pro hodnocení nebezpečné vlastnosti odpadů H14 Ekotoxicita v zemích Evropské unie
 (Jitka Johnová)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tug22/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Ekotoxicita bioodpadů.
 (Ivo Havránek)

2017, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/120126 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Ekotoxicita splachů z komunikací na území města Ostravy
 (Tomáš Sýkora)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130071 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Ekotoxicita důlních vod v ostravsko-karvinské uhelné pánvi
 (Rolf Fonseca Rodriguez)

2016, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/115731 | Geologické inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Ekotoxicita látek využívaných v rybářském sektoru
 (Eva Poštulková)

2019, Disertační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//ayfza4// | Zootechnika / Speciální zootechnika | Práce na příbuzné téma

Ekotoxicita půd v oblasti Rybí
 (Eliška Hrynyšinová)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107926 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Ekotoxicita komplexní biomasy sinic a jejich složek
 (Eliška Sychrová)

2008, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c8skp/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Ekotoxicita vybraných perzistentních organických polutantů v půdách ve vztahu k jejich biodostupnosti
 (Klára Kozlová)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/c3hpd/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

Ekotoxicita komplexních vzorků vodních květů sinic
 (Hana Pernicová)

2006, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/agrxv/ | Biologie / Obecná biologie | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 22 prací)