Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

slag

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)
The Effect of High Volume Phosphorus Slag in Cementitious Material on Hydration and Mechanical Behavior of Concrete
 (Xiongjue Wang)

2019, Disertační práce, Fakulta materiálově-technologická / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/138566 | Materiálové vědy a inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Vplyv obsahu viazaného hliníku na vlastnosti vysokopecnej trosky
 (Paula ROVŇÁKOVÁ)

2016, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//82a1jd// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Přeprava granulované strusky po železnici v relaci ArcelorMittal Ostrava - Cementárna Prachovice a možnost jejího převedení na silnici
 (Pavlína Piętoňová)

2014, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//gtpb8f// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Hodnocení struskového režimu v pánvi při použití syntetických strusek
 (Lukáš Hurtík)

2013, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101116 | Metalurgické inženýrství / Technologie výroby kovů | Práce na příbuzné téma

Možnosti využití strusky z výroby oceli v EOP v různých odvětvích průmyslu a porovnání ekonomického dopadu na firmu při uložení a využití strusek
 (Roman Kupka)

2010, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/83348 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Vliv úpravy strusky na její sorpční schopnosti
 (Jana MORAVCOVÁ)

2017, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//rqoose// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Sorpce kovů na vysokopecní a ocelárenské strusce
 (Adam ŽUŠKA)

2015, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//m7p7r8// | Chemie / | Práce na příbuzné téma

Ekonomika využití odvalů po těžbě rud barevných kovů
 (Eva Krovaková)

2015, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/107917 | Nerostné suroviny / Ekonomika a řízení v oblasti surovin | Práce na příbuzné téma

Objemová stabilita metalurgických strusek
 (Monika Hawliczková)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114448 | Metalurgické inženýrství / Tepelná technika a keramické materiály | Práce na příbuzné téma

Soudržnost alkalicky aktivované vysokopecní strusky s vybranými typy hornin
 (Michal Hrbek)

2016, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114019 | Stavební inženýrství / Stavební hmoty a diagnostika staveb | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 25 prací)