Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

styl učení

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Interaktivní cvičebnice předmětu Informatika a informační a komunikační technologie pro žáky ZŠ a nižšího gymnázia
 (Jan ŠIMARA)

2012, Diplomová práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//e7dw54// | Inženýrská informatika / Učitelství informatiky pro střední školy | Práce na příbuzné téma

Interaktivní prezentace pro účely výuky předmětu Optimalizace: kapitola Teorie her
 (David Šrom)

2019, Bakalářská práce, Fakulta aplikované informatiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//kysn3z// | Inženýrská informatika / Informační a řídicí technologie | Práce na příbuzné téma

Využití interaktivní tabule ve vzdělávací oblasti Člověk a jeho svět na ZŠ
 (Markéta Filipová)

2014, Diplomová práce, Fakulta přírodovědně-humanitní a pedagogická / TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

http://theses.cz/id//vh47c1// | Učitelství pro základní školy / Prohloubený studijní program - Specifické poruchy učení a chovoání, Učitelství pro 1. stupeň základní školy | Práce na příbuzné téma

E-learning a ovlivňování učebních stylů
 (Martin Sebera)

2009, Disertační práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/ut85n/ | Kinantropologie / | Práce na příbuzné téma

E-learning - analýza problematiky a realizace jeho adaptivní verze
 (Zdeňka KRIŠOVÁ)

2016, Rigorózní práce, Pedagogická fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//ihwq31// | Specializace v pedagogice / Informační technologie ve vzdělávání | Práce na příbuzné téma

Automatizované řízení adaptivní výuky v e-learningu podle stylů učení studenta
 (Ondřej Takács)

2014, Disertační práce, Fakulta elektrotechniky a informatiky / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110409 | Informatika, komunikační technologie a aplikovaná matematika / Informatika | Práce na příbuzné téma

Anketa vs. dotazník
 (Žaneta SÁDECKÁ)

2015, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//xf4ae3// | Humanitní studia / Sociologie - Andragogika | Práce na příbuzné téma