Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

komplexní domácí péče

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 38 prací)
Podnikatelský záměr zaměřený na zřízení služeb domácí zdravotní péče ve firmě EHT GROUP, s.r.o.
 (Kateřina Houzarová)

2019, Diplomová práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//sqy0jj// | Ekonomika a management / Management ve zdravotnictví | Práce na příbuzné téma

Management péče sester o pacienty s umělou plicní ventilací v domácí péči
 (Eva POVOLNÁ)

2019, Diplomová práce, Lékařská fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//g7orku// | Specializace ve zdravotnictví / Intenzivní péče | Práce na příbuzné téma

Domácí ošetřovatelská péče v ČR
 (Dana Machačná)

2013, Bakalářská práce, Vysoká škola regionálního rozvoje a Bankovní institut – AMBIS

https://is.bivs.cz/th/so2mg/ | Ekonomika a management / Ekonomika a management zdravotních a sociálních služeb | Práce na příbuzné téma

Laická veřejnost a agentury domácí péče
 (Lucie Večeřová)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/j0450/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Práce na příbuzné téma

Hodnocení kvality péče v domácí péči z pohledu pacienta s vředovou chorobou dolních končetin
 (Lucie Jakubská)

2015, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických studií / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//nv8z2e// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Management rizik v domácí zdravotní péči
 (Zdenka Volková)

2018, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//3enktp// | Specializace ve zdravotnictví / Kvalita a bezpečná péče ve zdravotnictví | Práce na příbuzné téma

Odlišnosti a specifika obecné a specializované domácí hospicové péče
 (Hana ŽÁČKOVÁ)

2020, Bakalářská práce, Teologická fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//jqut2t// | Sociální práce / Sociální a charitativní práce | Práce na příbuzné téma

Vývoj financování zdravotní péče v České republice v období 2001-2019 se zaměřením na zdravotní pojišťovny
 (Šárka Tvrdíková)

2019, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/77063 | Ekonomie a hospodářská správa / Národní hospodářství | Práce na příbuzné téma

Soběstačnost seniorů v kontextu domácí péče
 (Aneta ŠUPKOVÁ)

2019, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//ccgvhi// | Zdravotně sociální péče / Koordinace rehabilitace a dlouhodobé zdravotně sociální péče | Práce na příbuzné téma

Komplexní domácí péče o seniory v České republice
 (Renata HLAVÁČKOVÁ)

2016, Diplomová práce, Pedagogická fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//ek8ng4// | Pedagogika / Pedagogika - sociální práce | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 38 prací)