Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

budisov

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Monitoring pohybové aktivity žáků ZŠ Budišov
 (Jakub Procházka)

2016, Diplomová práce, Fakulta sportovních studií / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/tj24v/ | Tělesná výchova a sport / Učitelství tělesné výchovy pro základní a střední školy | Práce na příbuzné téma

Hodnocení ohroženosti půd vodní erozí a návrh protierozního opatření k ochraně zemědělského půdního fondu v k.ú. Budišov nad Budišovkou
 (Zdeňka Fusková)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119722 | Nerostné suroviny / Environmentální inženýrství | Práce na příbuzné téma

Budišov - současnost a budoucnost cestovního ruchu
 (Markéta Jarošová)

2014, Bakalářská práce, Vysoká škola polytechnická Jihlava

http://theses.cz/id//g6uewk// | Ekonomika a management / Cestovní ruch | Práce na příbuzné téma

Obnova památky v prostředí malého města - na příkladu městyse Budišov
 (Eva Hušťavová)

2010, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/uapzp/ | Obecná teorie a dějiny umění a kultury / Management v kultuře | Práce na příbuzné téma

Zaměření prostorové polohy koleje v km 21,875 - 22,325 trati Suchdol n.O. - Budišov n.B.
 (Tomáš Derka)

2013, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/98161 | Geodézie a kartografie / Inženýrská geodézie | Práce na příbuzné téma

Obsluha trati Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou nákladní železniční dopravou
 (Adam Šebesta)

2011, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//34cweh// | Dopravní technologie a spoje / Technologie a řízení dopravy: Technologie a řízení dopravních systémů | Práce na příbuzné téma

Návrh napojení průmyslové zóny na trať Suchdol nad Odrou - Budišov nad Budišovkou
 (Pavla Buchtová)

2012, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/94698 | Stavební inženýrství / Dopravní stavby | Práce na příbuzné téma

Hospodaření podniku Správa lesů a technické služby města Budišov nad Budišovkou
 (Milan Orság)

2010, Bakalářská práce, Fakulta ekonomicko-správní / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//0ykfar// | Ekonomika a management / Ekonomika a provoz podniku | Práce na příbuzné téma

Finanční analýza podniku Zemědělské družstvo Budišov
 (Stanislav Jaša)

2009, Bakalářská práce, Vysoká škola ekonomická v Praze

http://www.vse.cz/vskp/eid/15442 | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Barokní zahrada zámku Budišov u Třebíče a její typologické vztahy k Itálii
 (Petra Březáčková)

2009, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Univerzita Palackého

http://theses.cz/id//llmy27// | Teorie a dějiny výtvarných umění / Dějiny výtvarných umění | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)