Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

ventilátor

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Návrh ventilátoru pro osobní ochranné pomůcky
 (Jiří Lampa)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ac1eq9// | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika - mechanika tekutin a termodynamika | Práce na příbuzné téma

Modelování tlakových poměrů a pohybu plynů v horninách pomocí CFD programů
 (Pavel Staša)

2008, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/69770 | Nerostné suroviny / Automatizace a počítače v surovinovém průmyslu | Práce na příbuzné téma

Modeling Dense Medium Cyclone Using CFD.
 (Maciej Tora)

2013, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/101353 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Zmapování proudového pole kapaliny proudící v trubici pomocí CFD výpočtu
 (Tomáš KLÍMA)

2015, Bakalářská práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//7l3612// | Strojní inženýrství / Stavba energetických strojů a zařízení | Práce na příbuzné téma

CFD modelování proudění v palivovém souboru v aktivní zóně reaktoru
 (Tomáš KLÍMA)

2017, Diplomová práce, Fakulta strojní / ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

http://theses.cz/id//xdrh56// | Strojní inženýrství / Stavba jaderně energetických zařízení | Práce na příbuzné téma

Numerické modelování proudění oceli v mezipánvi
 (Josef Walek)

2018, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128863 | Metalurgické inženýrství / Moderní metalurgické technologie | Práce na příbuzné téma

Vyšetřování proudění v úzkých mezerách
 (Michal Kozdera)

2017, Disertační práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/127389 | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika | Práce na příbuzné téma