Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

personal protective equipment

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)
Experimental Investigations of fans for Personal Protective Equipment
 (Gafaru Moro)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//bp8kh6// | Mechanical Engineering / Machines and Equipment Design | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení stavu vybavenosti hasiče osobními ochrannými prostředky
 (Marek Binar)

2016, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/118718 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

Prostředky individuální ochrany jednotlivce
 (Jakub Moráček)

2017, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//fmy41o// | Ochrana obyvatelstva / | Práce na příbuzné téma

Vztah kvality ochranných pracovních pomůcek a rizika na úseku BOZP
 (Radka Vašinová)

2016, Bakalářská práce, Fakulta logistiky a krizového řízení / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//4e7fma// | Procesní inženýrství / Ovládání rizik | Práce na příbuzné téma

Aplikace Certifikované metodiky pro poskytování osobních ochranných pracovních prostředků v prostředí s rizikem výskytu nanočástic u vybraných provozů
 (Eva Bařinová)

2018, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128274 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnostní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Posouzení a návrh vhodných osobních ochranných pracovních prostředků při práci u skacích strojů
 (Petr Janík)

2018, Bakalářská práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/128110 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Bezpečnost práce a procesů | Práce na příbuzné téma

Zlepšení procesu nákupu a výdeje pracovních oděvů a ochranných pracovních pomůcek
 (Štefan Hájek)

2016, Diplomová práce, Fakulta metalurgie a materiálového inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/114374 | Ekonomika a řízení průmyslových systémů / Ekonomika a management v průmyslu | Práce na příbuzné téma

Analýza používání osobních ochranných pracovních prostředků ve společnosti DURA-LINE CT, s.r.o.
 (Natálie Miserovská)

2019, Bakalářská práce, Fakulta managementu a ekonomiky / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//9x6el6// | Systémové inženýrství a informatika / Řízení výroby a kvality | Práce na příbuzné téma

Návrh ventilátoru pro osobní ochranné pomůcky
 (Jiří Lampa)

2019, Diplomová práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//ac1eq9// | Strojní inženýrství / Aplikovaná mechanika - mechanika tekutin a termodynamika | Práce na příbuzné téma

Osobní ochranné pracovní prostředky hasičů-lezců při mimořádných událostech
 (Ondřej Ďoubal)

2015, Diplomová práce, Fakulta bezpečnostního inženýrství / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/109928 | Požární ochrana a průmyslová bezpečnost / Technika požární ochrany a bezpečnosti průmyslu | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 21 prací)