Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

sewerage

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)
Povinnosti vlastníka kanalizace pro veřejnou potřebu
 (Martina Slámečková)

2016, Bakalářská práce, Právnická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/jyz7i/ | Veřejná správa / | Práce na příbuzné téma

Inspekce kanalizační sítě
 (Martin Vacek)

2012, Bakalářská práce, Moravská vysoká škola Olomouc / Moravská vysoká škola Olomouc

http://theses.cz/id//aacsrw// | Ekonomika a management / Podniková ekonomika a management | Práce na příbuzné téma

Čistírny odpadních vod a kanalizace v Ostravě
 (Markéta GAROVÁ)

2013, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//cpsxxs// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana a tvorba krajiny | Práce na příbuzné téma

Problematika veřejných služeb zajišťovaných municipalitami: analýza kanalizační sítě na příkladu města Ostravy
 (Jiří NOVOTNÝ)

2013, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//r3zgb4// | Geografie / Geografie a regionální rozvoj | Práce na příbuzné téma

Návrh splaškové kanalizace v obci Lhota
 (Pavlína Turková)

2017, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/119582 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Problematika kanalizační sítě v Teplicích
 (Robert MAULE)

2018, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//zhrriz// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Vyhodnocení dopadů připravované legislativy na podniky vodovodů a kanalizací v Ústeckém kraji
 (Aneta PROCHÁZKOVÁ)

2017, Diplomová práce, Fakulta sociálně ekonomická / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//9cvruz// | Ekonomika a management / | Práce na příbuzné téma

Doporučení pro řešení zápachu z kanalizace ve zvolené lokalitě
 (Jiří Mazák)

2019, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137352 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Projekt vnitřní kanalizace v rodinném domě s napojením na kořenovou ČOV a využitím dešťové vody
 (Ladislav Pospíšil)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129163 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení stavu části kanalizační sítě s návrhem řešení oprav.
 (René Tlusták)

2020, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/141683 | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 27 prací)