Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

splaskove vody.

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 19 prací)
Využití dešťové vody a šedé vody v bytovém domě
 (Ondřej Krejčí)

2020, Diplomová práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/142652 | Stavební inženýrství - Prostředí staveb / | Práce na příbuzné téma

Vliv čistírny odpadních vod v obci Kojčice na kvalitu vody v recipientu
 (Rudolf Koranda)

2021, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//2e51vu// | Zootechnika / Rybářství a hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující kvalitu vody v malém vodním toku Březnici a srovnání s referenčním tokem Salaškou
 (Libor MIKL)

2012, Diplomová práce, Přírodovědecká fakulta / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//inoe48// | Biologie / Hydrobiologie | Práce na příbuzné téma

Vliv srážek na kvalitu vody v oblasti Fiskevollbukta, Norsko.
 (Markéta Bouchalová)

2016, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/112253 | Nerostné suroviny / Úpravnictví | Práce na příbuzné téma

Zhodnocení antropogenního vlivu na kvalitu vody v povodí Chuchelského potoka
 (Jana ERBENOVÁ)

2011, Bakalářská práce, Fakulta životního prostředí / UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

http://theses.cz/id//p48xlk// | Ekologie a ochrana prostředí / Ochrana životního prostředí | Práce na příbuzné téma

Hodnocení kvality vody v podmínkách průmyslové zóny Triangl
 (Milan Hlavatý)

2010, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82452 | Nerostné suroviny / Zpracování a zneškodňování odpadů | Práce na příbuzné téma

Problematika vypouštění odpadních vod z malých obcí do vod povrchových
 (Eva Dlouhá)

2016, Diplomová práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//vvkep0// | Technologie odpadů / Technologie a management odpadů | Práce na příbuzné téma

Řešení zdravotně technických instalací v objektu rodinného domu s návrhem využívání dešťových vod a domovní čistírny odpadních vod
 (Benedikt Malý)

2018, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/129103 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

Návrh způsobu nakládání se splaškovými a dešťovými vodami v obci Nové Zvolání
 (Jindřich Nedvěd)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://theses.cz/id//37dnst// | Nerostné suroviny / Technologie a hospodaření s vodou | Práce na příbuzné téma

Rodinný dům, Veřovice – návrh kořenové čistírny odpadních vod
 (Jiřina Drábová)

2021, Bakalářská práce, Fakulta stavební / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/144395 | Stavební inženýrství / Prostředí staveb | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 19 prací)