Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

terminální analgosedace

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)
Problematika aktivizace seniorů v rámci komunikace v ošetřovatelské péči v Domovech pro seniory
 (Martina KLOUDOVÁ)

2015, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//pdpwrb// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech | Práce na příbuzné téma

Determinanty setrvání sester v pracovním poměru v oboru hematoonkologie
 (Marie Zítková)

2016, Disertační práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w1rjf/ | Sociální lékařství (čtyřleté) / Sociální lékařství | Práce na příbuzné téma

Etické aspekty výkonu práce sanitáře a pracovníka v sociálních službách při ošetřovatelské péči v lůžkových a pobytových zařízeních
 (Pavla Macháčková)

2019, absolventská práce, Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická

https://is.jabok.cz/th/uw17s/ | Sociální práce a sociální pedagogika / Sociální pedagogika a teologie | Práce na příbuzné téma

Srovnání ošetřovatelské péče u klientů v terminálním stádiu poskytované v nemocničním zařízení a v hospici z pohledu rodinných příslušníků a všeobecných sester
 (Jana MACÁKOVÁ)

2012, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//27sx9c// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Srovnání vybraných ošetřovatelských intervencí v prevenci imobilizačního syndromu v domově pro seniory ve Spolkové republice Německo a v České republice u ležících klientů
 (Lucie ČERNÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//7hsmkc// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Sledování bezpečnosti zdravotní péče v zařízení pečujícím o seniory - v Odborném léčebném ústavu Paseka
 (Kamila Gottwaldová)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/rs122/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Práce na příbuzné téma

Odlišnosti v komunikaci a v přístupu k seniorům
 (Jana Bystřická)

2011, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/f9rl9/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Práce na příbuzné téma

Poskytování péče v terminálním stadiu klientům v domově pro seniory
 (Michaela DOLEČKOVÁ)

2015, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//z18vrl// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Specifika ošetřovatelské péče v přístupu k pacientům s apalickým syndromem a k pacientům v terminálním stádiu života
 (Denisa SMETANOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//24qwyk// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Práce na příbuzné téma

Faktory ovlivňující kvalitu života osob v paliativní péči
 (Martina Vyhnalová)

2019, Diplomová práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/vp3fy/ | Psychologie / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 » (celkem 29 prací)