Zpět na vyhledávání

Theses on the same topic (having an identical keyword):

hospic, paliativní péče, pozůstalí, umírající, všeobecná sestra

Keywords ordered alphabetically | Keywords ordered by occurrence rate

« 1 2 » (total: 20 theses)
Představy všeobecných sester o paliativní péči
 (Margaréta Hotařová)

2012, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/puhtt/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Vzdělávání všeobecných sester v paliativní péči
 (Michaela Kaňová)

2013, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/d77kb/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

Znalosti všeobecných sester a vzdělávání studentů ošetřovatelství v oblasti paliativní péče
 (Kristýna OSPÁLKOVÁ)

2019, Bakalářská práce, Fakulta zdravotnických věd / UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

http://theses.cz/id//qz1afv// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Sestra v hospicové péči
 (Anna DVOŘÁKOVÁ)

2018, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//ikom6z// | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Paliativní péče na anasteziologicko-resuscitačním oddělení z pohledu sestry
 (Petra Pavlicová)

2015, Bakalářská práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/y73si/ | Ošetřovatelství / Všeobecná sestra | Theses on a related topic

Máme se bát umírání? Řízení péče o umírající ve vybraných pobytových sociálních službách pro seniory
 (Pavlína HRBÁČOVÁ)

2018, Diplomová práce, Fakulta sociálních studií / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//e68fly// | Sociální politika a sociální práce / Management organizací služeb sociální práce | Theses on a related topic

Paliativní péče na jednotkách intenzivní a resuscitační péče
 (Eva ZIMOVÁ)

2020, Diplomová práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//xet805// | Ošetřovatelství / Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech - modul chirurgie | Theses on a related topic

Péče v hospici pohledem pracovníků přímé péče
 (Kristýna Janečková)

2019, Bakalářská práce, Fakulta humanitních studií / Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně

http://theses.cz/id//6hw32y// | Zdravotně sociální péče / Zdravotně sociální pracovník | Theses on a related topic

Prvotní péče o pozůstalé v nemocnicích
 (Tereza Valeriánová)

2012, Diplomová práce, Lékařská fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/q52zj/ | Specializace ve zdravotnictví / Ošetřovatelská péče v gerontologii | Theses on a related topic

MOŽNOSTI PÉČE O NEVYLÉČITELNĚ NEMOCNÉ. VÝZNAM DOPROVÁZENÍ V PROCESU UMÍRÁNÍ A SMRTI
 (Alena Dostálová)

2016, Bakalářská práce, Ústav sociální práce / Univerzita Hradec Králové

http://evskp.uhk.cz/eB8306 | Sociální politika a sociální práce / Sociální práce s osobami se sníženou soběstačností | Theses on a related topic

« 1 2 » (total: 20 theses)