Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

mikroklimatické podmínky

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 3 4 » (celkem 31 prací)
Úloha fotosyntetických pigmentů při aklimaci asimilačního aparátu rostlin na různé mikroklimatické podmínky
 (Zuzana MATEROVÁ)

2018, Disertační práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA

http://theses.cz/id//m4mh9n// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Mikroklimatické podmínky v kabinách strojvedoucích železniční dopravy, řidičů MHD a dálkové dopravy
 (Zbyněk VÍT)

2011, Bakalářská práce, Zdravotně sociální fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//4g5wt3// | Veřejné zdravotnictví / Ochrana veřejného zdraví | Práce na příbuzné téma

Řízení mikroklimatických podmínek během uložení a vystavování kovových artefaktů
 (Lukáš Foret)

2012, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/w6tt7/ | Chemie / Chemie konzervování - restaurování | Práce na příbuzné téma

Analýza podmínek chovu u brojlerů kuřat s přihlédnutím k mikroklimatickým podmínkám při řízeném režimu
 (Zdeněk SVOBODA)

2015, Diplomová práce, Zemědělská fakulta / JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH

http://theses.cz/id//3buarx// | Zemědělské inženýrství / Agroekologie | Práce na příbuzné téma

Vliv mikroklimatických podmínek ve stáji na mléčnou užitkovost a chování dojnic
 (Daniel Falta)

2021, Habilitační práce, Agronomická fakulta / Mendelova univerzita v Brně

http://theses.cz/id//c1oims// | nedefinovano / | Práce na příbuzné téma

Analýza funkčního stavu fotosystému I u rostlin vystavených rozdílným mikroklimatickým podmínkám
 (Miroslav KOLOS)

2014, Bakalářská práce, Přírodovědecká fakulta / OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ

http://theses.cz/id//oc9v7a// | Aplikovaná fyzika / Biofyzika | Práce na příbuzné téma

Možnosti zpevňování části horského masivu v podmínkách Dolu Darkov.
 (Marian Hradil)

2010, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/82966 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh projektu klimatizace porubu 40 205 dolu Darkov závod 3
 (Ladislav Húska)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86360 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh způsobu klimatizace porubu 40 902
 (David Ježíšek)

2018, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/130007 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Návrh projektu klimatizace porubu 40 205 dolu Darkov závod 3
 (Ladislav Húska)

2011, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/86360 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

« 1 2 3 4 » (celkem 31 prací)