Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

technologie

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

Analýza technického a personálního vybavení hnědouhelného lomu pro denní disponibilitu jednoúčelového energetického odbytového hnědého uhlí k výrobě elektrické energie v tepelné elektrárně
 (René Nezbeda)

2019, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/137137 | Hornictví / Těžba nerostných surovin a jejich využívání | Práce na příbuzné téma

Doprava černého uhlí pro potřeby koksovny pomocí pásového dopravníku, včetně návrhu shazovacího vozu
 (Rudolf Ruttkay)

2013, Bakalářská práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/99910 | Strojírenství / Dopravní stroje a manipulace s materiálem | Práce na příbuzné téma

Vedlejší aspekty na dálkové pásové dopravě hnědouhelných povrchových dolů
 (Ivan Roháč)

2023, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB – Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/151152 | Těžba nerostných surovin / | Práce na příbuzné téma

Pohon pásového dopravníku pro dopravu sypkých materiálů v povrchovém dole
 (Ondřej Moravec)

2020, Bakalářská práce, Fakulta strojní / Technická univerzita v Liberci

http://theses.cz/id//34u94f// | Strojní inženýrství / | Práce na příbuzné téma

Konstrukční návrh přesypu pásového dopravníku v dálkové pásové dopravě
 (Jiří Červinka)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104673 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Návrh technologie obrábění závitu pohybové matice s využitím CNC obráběcích strojů
 (Stanislav Salaj)

2012, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/93747 | Strojní inženýrství / Strojírenská technologie | Práce na příbuzné téma

Těžba uhlí na lomu Vršany do hranic povolené hornické činnosti
 (Milan Popelka)

2012, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/92329 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Problematika odvodňování lomových provozů při dobývání v obtížných podmínkách.
 (Tomáš Růžička)

2015, Disertační práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/110394 | Hornictví / Hornictví a hornická geomechanika | Práce na příbuzné téma

Povrchové dobývání uhlí v Severočeské hnědouhelné pánvi
 (Veronika Vrzáková)

2014, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/103630 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Lom Hrabák -Vršany, jeho vývoj a další postup do vyuhlení zásob v daném dobývacím prostoru.
 (Jaroslav Graman)

2009, Bakalářská práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/75790 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma