Zpět na vyhledávání

Práce na stejné téma (mají shodná klíčová slova):

kráčivá jednotka

Klíčová slova abecedně | Klíčová slova dle četnosti

« 1 2 » (celkem 13 prací)
Konstrukční návrh přesouvácího zařízení pro poháněcí stanice pásových dopravníků
 (Bronislav Pavelka)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104672 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Konstrukční návrh přesouvácího zařízení pro poháněcí stanice pásových dopravníků
 (Bronislav Pavelka)

2014, Diplomová práce, Fakulta strojní / VŠB - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/104672 | Strojní inženýrství / Konstrukční a procesní inženýrství | Práce na příbuzné téma

Transport poháněcích stanic pásových dopravníků povrchových dolů
 (Martin Toman)

2009, Diplomová práce, Hornicko-geologická fakulta / Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

http://hdl.handle.net/10084/74380 | Hornictví / Hornické inženýrství | Práce na příbuzné téma

Individuální automobilová doprava versus veřejná hromadná doprava v Pardubicích
 (Daniel Ondráček)

2021, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//bwpsvj// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Individuální automobilová doprava versus veřejná hromadná doprava v České Lípě
 (Jakub Penz)

2021, Bakalářská práce, Dopravní fakulta Jana Pernera / Univerzita Pardubice

http://theses.cz/id//qf3111// | Dopravní technologie a spoje / Dopravní management, marketing a logistika | Práce na příbuzné téma

Osobní dálková doprava po Transsibiřské a Bajkalsko-amurské magistrále v porovnání s leteckou dopravou
 (Adéla Švanová)

2020, Bakalářská práce, Filozofická fakulta / Masarykova univerzita

https://is.muni.cz/th/r9hzi/ | Filologie / Ruština se zaměřením na oblast firemní praxe, služeb a cestovního ruchu | Práce na příbuzné téma

Doprava – předmět dostupnosti zájmových aktivit v cestovním ruchu
 (Adéla Růžičková)

2024, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/u4iff/ | Management hotelnictví a cestovního ruchu / | Práce na příbuzné téma

Letecká doprava se zaměřením na charterovu dopravu
 (Ivana Babková)

2015, Bakalářská práce, Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích

https://is.vstecb.cz/th/fhq1g/ | Dopravní technologie a spoje / Technologie dopravy a přepravy | Práce na příbuzné téma

Cyklistická doprava v Evropě. Komparace stavu rozvoje městské cyklistiky a cyklistické infrastruktury v Praze a ve Vídni
 (Blanka Drožová)

2021, Bakalářská práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/amwlh/ | Regionální rozvoj / Management rozvoje měst a regionů | Práce na příbuzné téma

Udržitelná doprava ve městech a regionech
 (Lukáš Fetter)

2023, Diplomová práce, AMBIS vysoká škola, a.s.

https://is.ambis.cz/th/yel1u/ | Management a hospodaření ve veřejné správě / | Práce na příbuzné téma

« 1 2 » (celkem 13 prací)